Kompetentny pracownik to dla każdej firmy fundament, który buduje jej wizerunek oraz decyduje o jej rozwoju. Nie trzeba chyba dyskutować, iż inwestycja w pracownika to inwestycja w firmę. Szkolenia niestety często są kosztowane. W takim przypadku pozostaje szukanie odpowiedniego finansowania , jakiego? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem.

Zmienność gospodarki oraz konkurencja wymuszają na firmach inwestowanie we własnych pracowników. Takie szkolenia można sfinansować z dotacji unijnych, dzięki czemu mona obniżyć koszty szklenia pracownika oraz realizować same szkolenia kiedy bez finansowania zewnętrznego byłoby to utrudnione lub niemożliwe. Dotacje na szkolenia pracowników są przyznawane poprzez tzw. system popytowy, a więc to firma decyduje na jakie szkolenie wysłać danego pracownika. Dzięki takiemu działaniu firma może ubiegać się o szkolenie dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa tak by pracownik mógł jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. O dotacje można ubiegać się u tzw. operatorów wsparcia. To właśni oni przyznają dotacje unijne z regionalnych programów operacyjnych. Przedsiębiorca składając wniosek o dotację wskazuje temat kursu lub szkolenia, liczbę pracowników kierowanych na szkolenie oraz podmiot, który miałby taką usługę realizować. Takie podmioty są wpisane do Rejestru Usług Rozwojowych.

Przedsiębiorca chcący skorzystać z dotacji może ubiegać się o dofinansowanie wynoszące od 50 do 80% kosztów projektu. Wysokość dofinansowania ustalana jest przez urzędy marszałkowskie konkretnych województw. Są one związane między innymi z wiekiem pracownika, poziomem jego wykształcenia oraz branżą i wielkością firmy ubiegającej się o szkolenie. Pieniądze można uzyskać na bardzo szeroką gamę szkoleń. Muszą być one jednak związane z potrzebami przedsiębiorstwa. Przykładowo biuro rachunkowe może ubiegać się dofinansowanie szkolenia pracownika z zakresu zmian w ustawie o rachunkowości, a firma informatyczna z zakresu nowoczesnych technologii. Kluczem do uzyskania dotacji jest określenie właściwych potrzeb, tak by pracownik po odbytym szkoleniu mógł realnie wykorzystać zdobytą wiedzę. Umiejętności te powinny wpływać na konkurencyjność pracodawcy na rynku. Co należy zrobić by ubiegać się o dofinansowanie szkolenia? Najpierw określamy problem, później składamy wniosek u operatora wsparcia znajdującego się w naszym regonie. Następnie podpisujemy umowę z operatorem. Wybieramy firmę szkoleniową z Rejestru Usług Szkoleniowych i ustalamy szczegóły szkolenia. Kolejnym krokiem jest opłacenie faktury za szkolenie i przekazujemy ją operatorowi. Na końcu pozostaje już tylko czekać na przelew z dotacji.