Osoby, którym nie udało się rozpocząć lub ukończyć nauki w liceum ogólnokształcącym mają drogę wyjścia. Mają możliwość zapisania się do liceum dla dorosłych. Dzięki temu można będzie przystąpić do matury, a później myśleć o studiach. Co należy zrobić? Ile lat trwa nauka? Na te i inne pytania odpowiemy w dzisiejszym artykule.

Licea dla dorosłych są przeznaczone dla osób pełnoletnich, które do tej pory nie miały możliwości uczęszczania do tego typu placówek. Nauczenie w nich odbywa się w trybach stacjonarnych oraz zaocznych. W przypadku trybu stacjonarnego lekcje odbywają się wieczorami, zwykle 3 razy w tygodniu. W przypadku trybu zaocznego nauka będzie odbywała się w soboty i niedziele. Takie dostosowanie godziny i dni jest dla wielu osób wygodne. Duża część słuchaczy nie musi wtedy rezygnować ze swoich codziennych zajęć czy przykładowo pracy by móc się kształcić. Taki uczeń może również otrzymać legitymację uczniowską, która będzie uprawniała do otrzymania ulg na przejazdy lub innych zniżek – np. do kina. Jeżeli chodzi o wiek to wymagane jest jedynie ukończone 18 lat. Oznacza, to że praktycznie każdy dorosły może zapisać sie do liceum dla dorosłych. Oczywiście należy mieć również skończoną czy to podstawówkę, gimnazjum czy zasadniczą szkołę zawodową. O przyjęciu do takiego liceum decyduje kolejność zgłoszeń, nie ma egzaminów wstępnych czy innych rozmów kwalifikacyjnych.

Nauka w liceum dla dorosłych (podobnie jak w przypadku szkoły średniej dla młodzieży) trwa 3 lata, a więc 6 semestrów. Liceum takie realizuje podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przedmioty są praktycznie tożsame z tymi, których uczą się uczniowie w standardowych ogólniakach. Nie zabraknie tam matematyki, języka polskiego, chemii, biologii, historii czy języków obcych. Dzięki skończeni liceum zwiększymy swoją atrakcyjność na rynku pracy, nabierzemy odpowiedniej wiedzy ogólnej, która przygotuje nas do studiów wyższych. Będzie można rozwinąć pewne umiejętności, które zwykle są atrakcyjne dla pracodawców, a więc komunikatywność, umiejętność działania w grupie czy samodzielność. Dodatkowo uczeń będzie mógł poprawić własną samoocenę oraz relacje osobiste czy zawodowe. Osoby, które będą chciałby przystąpić do matury zdobędą również odpowiednią wiedzę, by skończyć ten egzamin z pozytywnym wynikiem i bez większych problemów.