Wybierając swoją drogę życiową młody człowiek dopiero co po zdanym egzaminie dojrzałości zazwyczaj decyduje się na studia. Jednak, którą uczelnię wybrać? Jest ich dosyć dużo w naszym pięknym kraju. Może zatem wybrać tę najstarszą?

Otóż to! Uniwersytet Jagielloński mieszczący się w malowniczym Krakowie to najstarszy uniwersytet w Polsce i jeden z najstarszych na Świecie. Został założony w 1364 roku przez króla Kazimierza III Wielkiego, jednak dopiero w roku 1817 nadano mu nazwę Jagielloński. Oczywiście miało to na celu związanie uniwerku ze znaną dynastią. Z początku uniwersytet miał w swojej ofercie wykłady na trzech wydziałach: medycyny, sztuk wyzwolonych oraz prawa. Uczelnia była wzorowana na uczelniach włoskich, które były ściśle związane z państwem. Po śmierci króla uniwersytet podupadł ze względu na to, że Ludwik Węgierski był mało zainteresowany rozwojem uczelni. Swoją działalność przyszła Jagiellonka wznowiła dopiero w roku 1400 dzięki zabiegom królowej Jadwigi Andegaweńskiej na dworze papieskim. Królowa w swoim testamencie zostawiła swój osobisty majątek uczelni, dzięki czemu mogła ona ruszyć w pełni sił i z pełną klasą. Warto zaznaczy, że wówczas uniwerek był pierwszym w Europie uniwersytetem posiadającym katedry matematyki oraz astronomii. Był on instytucją kościelną a nadzór nad nim sprawował biskup krakowski z ramienia Stolicy Apostolskiej. Swój rozkwit uczelnia przeżywała w XV oraz XVI wieku. W Krakowie studiował Mikołaj Kopernik i inni wielcy uczeni tamtych czasów. Około roku 1460 nastąpił upadek Akademii Karkowskiej. Reformy, które były przeprowadzane w tamtych czasach doprowadziły do zubożenia szkoły, a wielu profesorów opuściło jej mury. Mimo, że studiowali tutaj najwybitniejsi – Jan Kochanowski, Mikołaj Rey, Marcin Kromer to i tak upadek się pogłębiał.

W połowie XVII wieku pojawiły się pierwsze reformy, które miały doprowadzić do przekształcenia uniwersytetu w wyższą szkołę zawodową. Wprowadzono wówczas nauczanie języka niemieckiego i francuskiego ale również prawa polskiego, inżynierii wojskowej czy geografii. W roku 1777 Hugo Kołłątaj podjął próbę dalszy reform uczelni. Uczelnia została podzielona na pięć wydziałów zwanych akademiami. Były to Akademia Teologiczna, Prawna, Lekarska, Nauk Pięknych oraz Filozofów. W trakcie zaborów po wkroczeniu wojsk austriackich podjęto decyzję o zamknięciu uczelni. Dopiero interwencja w Wiedniu pozwoliła na ponowne otwarcie akademii. Jednak bardzo mocno umniejszono jej rolę. Tak samo było i za Księstwa Warszawskiego i dopiero uznanie autonomii Galicji przyniosło poprawę sytuacji uniwersytetu. Właśnie wtedy zmieniono również nazwę funkcjonującą po dziś dzień – Uniwersytet Jagielloński. Burzliwe były losy Akademii Karkowskiej na przestrzeni setek lat. To jednak nie umniejsza faktu, że jest to jedna z najbardziej prestiżowych szkół w kraju mogąca pochwalić się bogatą historią, wieloma genialnymi i znanymi uczniami i największym doświadczeniem w nauczaniu szerokiej gamy przedmiotów.