Wielu osób lubi swoją pracę, przynajmniej na początku. Po kilku latach jednak może pojawić się syndrom wypalenia zawodowego. Wtedy praca nie sprawia już przyjemności i nie jest taka wspaniała jak na początku. Co zrobić w takim wypadku? Otóż jest rozwiązanie. Szkolenie z tzw. flow.

Czym jest flow? Jest to stan, który pozwala na osiągnięcie pełni satysfakcji ze swojej pracy przy wykorzystaniu własnych umiejętności oraz dostępnych zasobów. Tylko wtedy praca daje odpowiednią satysfakcję, a my jesteśmy w pełni zaangażowanie w realizację naszych zadań. Nasza efektywność rośnie, a za tym i nasze zarobki i ogólnie pojęte szczęście. Właśnie trening flow pozwala wydobyć odpowiednią energię i entuzjazm u pracownika. Jaka jest idea takiego szkolenia? Otóż pracownik, który jest szczęśliwy dużo częściej doświadcza tzw. flow, który jest mentalnym stanem pozwalającym na wykonywanie swoich zadań lepiej i z większą efektywnością. W takim stanie pracownik jest skoncentrowany i zaangażowany w wykonywanie swojego zadania. Przelewa on całą energię i umiejętności w realizację założonych celów, a przy tym odczuwa niesamowitą satysfakcję ze swojej pracy i z tego co robi. Tym właśnie w skrócie jest flow. Głównym założeniem takiego szkolenia jest przeszkolenie i udoskonalenie umiejętności pracownika, tak by były one źródłem jego wewnętrznych motywacji. Należy odpowiednio stymulować wewnętrzne motywacje pracowników, którzy przełożą swoje flow na wykonywane zadania. System zewnętrznych motywacji takie jak pochwały, awanse czy podwyżki są jak najbardziej potrzebne, ale w tym przypadku stanowią tylko i wyłącznie wsparcie, a nie główny mechanizm.

Szkolenia takie przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą samodzielnie tworzyć okazje do uaktywnienia stanu flow. Przeznaczone są również dla menadżerów i kierowników w przedsiębiorstwach, których celem jest również pomaganie pracownikom w osiągnięciu stanu flow. Główną metodą pracy na takich warsztatach jest zastosowanie innowacyjnych metod szkoleniowych zwanych fabułą biznesową. Polegają one na opisaniu konkretnych sytuacji biznesowych, w których zadaniem uczestników jest osiągnięcie założonych rezultatów dzięki realizacji określonego scenariusza. Takie ćwiczenia muszą wykorzystywać realne sytuacje tak by pod analizie zamiłowań zawodowych, indywidualnego podejścia, czynników motywacyjnych oraz demotywujących ustalić jak wydobyć z pracownika jego wewnętrzne flow. Takie szkolenia polegają na rozpoznaniu wewnętrznego zewu pracownika, określeniu jego największych uzdolnień, wzbogaceniu jego pracy w odpowiednie wyzwania oraz skoncentrowaniu pracownika na wykonywanym zadaniu. Tego typu szkolenia przynoszą efekty osobom, które chcąc coś zmienić w swojej pracy, a tak naprawdę w wewnętrznym podejściu do realizowanych celów oraz zadań.